Riskregister med handlingsplan

Analyser

Vi erbjuder följande tjänster inom säkerhetsrådgivning:

  • Riskanalyser inom fysisk säkerhet (grovanalys, HazOp, FMECA, Händelse-, attack och felträdsanalyser, Bow-tie samt metoder för att bedöma aktörsdrivna och antagonistiska hot)

  • Närområdes- och etableringsanalyser för att bedöma utanförliggande och överförda risker mot en geografisk verksamhet

  • Upphandlingsstöd där vi hjälper till att utvärdera olika bevakningsleverantörers erbjudanden och trovärdighet

  • Sakkunnigutlåtanden i samband med tvister mellan bevakningsleverantör och kund

  • Projektering av skalskydd och fysiskt skydd med sektionering och zonindelning

Våra analyser görs utifrån ett riskperceptionsperspektiv och har därför en hög tillförlitlighet och skiljer tydligt mellan upplevd och verklig risk. Analyserna kan kombineras med förslag på robusta säkerhetslösningar med eller utan redundans och med hänsyn till lösningarnas lönsamhet (Return on security investment, ROSI).