Skyddsvakts-utbildning

En egen förstärkningsresurs för myndigheter vid kris, höjd beredskap och krig