Riskhantering

Säkkon erbjuder kurser i riskhantering som är inriktade på två specifika standarder, ISO 31000 och SAM. Dessa kurser stödjer överensstämmelse med relevanta regelverk och ökar förståelsen för olika metoder och strategier för att hantera risker. Kurserna bidrar till en ökad medvetenhet om potentiella risker och deras påverkan på en verksamhet, vilket kan hjälpa er vidta proaktiva åtgärder för att minimera riskerna.

Hotfull person
Kurs i

Riskhantering

enligt ISO 31000

En systematisk hantering av verksamhetens risker utgör det första steget till att bygga robusthet och resiliens.

Kursen i riskhantering bygger på den generiska standarden 31000:2018 och innehåller:

 • Begreppsapparat

 • Riskidentifiering

 • Riskbedömning

 • Riskbehandling

 • Riskperception

 • ROSI, Base-rate och Haddons strategier

 • Kvantitativa riskanalysmetoder

Boka din Riskhantering - ISO här

E-POST 
Hotfull person
Kurs i 

Riskhantering

enligt SAM

Riskhanteringskursen riktar sig till personal som har ansvar, uppgifter eller deltar i en organisations systematiska arbetsmiljöarbete och som vill fördjupa sig i riskhantering. Exempel på målgrupper är skyddsombud, chefer eller HR-personal.

Kursen utgår från arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 och innehåller:

 • Systematiska arbetsmiljöarbete

 • Roller och ansvar

 • Riskhantering i 6-steg

 • Riskhanteringsmetoder

 • Riskperception

Boka din Riskhantering - SAM här

E-POST 
Frågor?

Kontakta oss 

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in