Manual i skydd mot otillåten påverkan
Säkkons

Dokumentstöd

Texter med högt läsvärde, läslighet och läsbarhet till alla former av styrdokument inom säkerhetsområdet. Vi erbjuder blanda annat:

  • Handbok för arbetsmiljö och dokumentation av det systematiska arbetet för arbetsmiljö

  • Brandskyddsdokumentation som en del i det systematiska brandskyddsarbetet

  • Årshjul och handböcker i det systematiska säkerhetsarbetet

  • Rutinbeskrivningar och säkerhetsmanualer till skydd mot hot och våld och otillåten påverkan

  • Checklistor för identifiering av riskkällor

  • Arbetsinstruktioner för bevakningspersonal