Hantera hot och våld i arbetslivet

Vi erbjuder kurser inom hot och våld i arbetslivet, konflikthantering och självskydd. Dessa kurser kan utöka din förståelse för hur hot- och våldssituationer bör hanteras och minimeras, vilket kan förebygga hot- och våldsincidenter i din arbetsmiljö. Våra utbildningar i hantering av hot och våld utrustar både arbetsgivare och anställda med färdigheter som krävs för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen.

Hotfull person
Kurser i

Hot & Våld

För en tryggare arbetsplats

Hot och våld i arbetslivet är ett växande arbetsmiljöproblem.


Denna kurs tar upp hur hot- och våldssituationer kan minimeras och hanteras.

 • Motiv till aggression

 • Mänskliga begränsningar och stresshantering

 • Tecken på aggression

 • Verbala konflikter

 • Säkerhetsavstånd, reträttvägar och personlarm

 • Underlägen

 • Ansvarsfrihetsgrunder

Boka din hot- och våldskurs här

E-POST 
Hotfull person
Kurser i

Konflikthantering

Personal i servicesektorn eller samhällstjänster med mycket personkontakt förväntas kunna hantera besvärliga situationer och konflikter i vardagen.


I denna kurs om konflikthantering får du lära dig hur konflikter som kan leda till hot och våld kan förebyggas och hanteras:

 • Utsatthet och statistik

 • Mänskliga begränsningar och stresshantering

 • Känslostyrd aggression

 • Målstyrd aggression

 • Irrationell aggression

 • Aktivt lyssnande

 • Avledning

 • Icke-acceptans

 • Lågaffektivt bemötande

Boka din konflikthanteringskurs här

E-POST 
Hotfull person
Kurser i

Självskydd

För en tryggare arbetsplats

Under kursen får du lära dig en ansvarsfull konflikthantering och träning inom självskydd som minskar sannolikheten för hot- och våldsincidenter. Syftet är att minska skaderiskerna både för medarbetaren såväl som för tredje person.

Exempelinnehåll:

 • Skydd, balans och rörelse

 • Röst, kroppsspråk och personlarmshantering

 • Frigöringar och avståndsskapande tekniker.

 • Försvar mot angrepp

Vi har samtliga certifiering som krävs för att få genomföra kurser i ämnet konflikthantering med kommunikation och självskydd (KKS) enligt Polismyndighetens föreskrifter FAP 573-1, FAP 694-1, FAP 670-1 samt FAP 759-1.

Boka din självskyddskurs här

E-POST 
Frågor?

Kontakta oss 

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in