Säkerhetsjuridik

Säkkon erbjuder kurser i säkerhetsjuridik för säkerhetsspecialister och för biljettkontroll. Våra kurser i säkerhetsjuridik hjälper dig att utveckla din kompetens inom juridiska aspekter, öka din professionella trovärdighet och förbättra din förmåga att effektivt hantera säkerhetsutmaningar. Kurserna syftar till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för de juridiska aspekterna av deras arbete inom området fysisk säkerhet respektive kollektivtrafik.

Genom att utöka din juridiska förståelse kan du säkerställa att din organisation eller verksamhet följer lagstiftningen, och därmed kan du undvika rättsliga konsekvenser och varumärkesrisker. Våra kurser i säkerhetsjuridik ger således möjligheten att både förstå och förebygga medarbetarbrottslighet vilket i sin tur kan skydda verksamheter från ekonomiska förluster och juridiska problem.

Hotfull person
Kurs i

Säkerhetsjuridik

för säkerhetspecialister

Juridik är en central, integrerad och avgörande del i säkerhetsarbetet. Att ha en fördjupad förståelse för juridik är därför ett måste. Dels för att tillvarata de möjligheter som lagstiftningen innebär, men även i syfte att undvika att exponera verksamheten för sanktionsavgifter, vite, böter och sådana varumärkesrisker som kan uppkomma om verksamheten inte följer gällande regelverk.

Den här kursen filtrerar ut och fokuserar på de bestämmelser som den som arbetar med fysisk säkerhet behöver känna till, exempelvis:

 • Civil-, straff- och processrätt

 • Rättskällor

 • Rättssäkerhet

 • Rättsvårdande myndigheter och rättskedjan

 • Tillämpning av juridisk metod

 • Medarbetarbrottslighet

 • Envarsrätt och ansvarsfrihet

Boka din Säkerhetsjuridikkurs här

E-POST 
Hotfull person
Kurs i

Säkerhetsjuridik

för biljettkontroll

Att arbeta med intäktssäkring genom biljettkontroll i kollektivtrafik bygger på en komplex växelverkan mellan civil- och straffrätt.  

Denna kurs är avsedd för personer som upphandlar, arbetsleder och utför biljettkontroll i kollektivtrafik.

Kursen går på ett systematisk sätt igenom biljettkontrollantens befogenheter och ansvar med fokus på:

 • Brott i kollektivtrafiken

 • Rättssäkerhetsprinciper

 • Särskilda befogenheter

 • Förstärkt rättsskydd

 • Envarsrätt och ansvarsfrihetsgrunder

Boka din Säkerhetsjuridik - Biljettkontroll här

E-POST 
Frågor?

Kontakta oss 

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in