säkerhetskonsult

Om ni är i behov av att stärka upp er organisation men behöver tillfällig hjälp, kontakt oss för ett första möte. 

Vid detta möte går vi igenom ert behov och tar fram den konsult som passar bäst efter ert behov. 

Vi kan hjälpa er under tiden ni saknar en egen resurs, antingen för att stärka upp ett projekt, eller för att göra en interimlösning under en viss period.Säkerhetskonsult

Våra konsulter har kompetens inom säkerhet och projektledning. Och kan bistå i utbildning, risk- och sårbarhetsanalyser, rådgivning mer mera

Säkerhetschef

Vår säkerhetschef fyller upp er roll under tiden ni genomför er egen rekryteringsprocess eller behovsanalys så att verksamheten inte tappar kompetens. 

Rådgivning/Projekt

Om behovet inte består i en hel tjänst, vare sig det är på del- eller heltid, så kan vi bistå er med rådgivning eller med att genomföra projekt. 

Kontakt oss
Har ni frågor, eller vill veta mer om våra Säkerhetskonsulter. Ta kontakt med oss så bokar vi in ett möte.
Namn E-post Meddelande Skicka in