Hotfull person
Grundkurs

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen syftar till att skydda Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte röjs. 

Kursen bygger på Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och andra myndigheters vägledningar. Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska övningar och fallstudier. Den innehåller:

 • Informationssäkerhet

 • Fysisk säkerhet

 • Personalsäkerhet

 • Verksamhetsanalys

 • Säkerhetsanalys

 • Säkerhetsskyddsplan

 • Säkerhetsskyddsbestämmelser

Boka din Grundkurs - Säkerhetsskydd här

E-POST 
Hotfull person
Fördjupningskurs

Säkerhetsskydd

Omvärldsläget försämras och hotbilden mot Sverige ökar. Som svar bygger Sverige upp sitt totalförsvar. En viktig del i denna uppbyggnad är förmågan att kunna hantera komplexa säkerhetsutmaningar på ett effektivt sätt.

Denna kurs är avsedd för personer som redan har en grundläggande förståelse för säkerhetsskydd och vill fördjupa sina kunskaper.

Kursen tar upp följande:

 • Säkerhetsstrategi och ledning

 • Hotbildsanalys och omvärldsbevakning

 • Modus operandi och fallbeskrivningar

 • Säkerhetskultur och utbildning

 • Regelefterlevnad

Boka din Fördjupningskurs - Säkerhetsskydd här

E-POST 
Frågor?

Kontakta oss 

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in